Home  About JMSU  Present Administrators  Administration & Departments  International Students 
 
Content  
 
Present Administrators
2012-07-15 15:49   审核人:

Sun Denglin
...............................
Qiu Hongbin
...............................
Liu Qiang
...............................
Tang Li
...............................
Song Yuanhang
...............................
Liu Jingshun
...............................
Wang Shuqing
...............................
Wang Weili
...............................
Bai Jianming
...............................
Zhao Peiju
...............................
Tian Guozhong
...............................
An Hongxin
...............................
Wang Hong
...............................

Close Window

Copyright(C)2012-2013 JIAMUSI UNIVERSITY All Rights Reserved Bestviewed by 1024×768 IE5.5+ >