Home  About JMSU  Present Administrators  Administration & Departments  International Students 
  Present Administrators
 Sun Denglin 
 Qiu Hongbin 
 Liu Qiang 
 Tang Li 
 Song Yuanhang 
 Liu Jingshun 
 Wang Shuqing 
 Wang Weili 
 Bai Jianming 
 Zhao Peiju 
 Tian Guozhong 
 An Hongxin 
 Wang hong 
Location: Home>>Present Administrators
 
 Sun Denglin 
 Qiu Hongbin 
 Liu Qiang 
 Tang Li 
 Song Yuanhang 
 Liu Jingshun 
 Wang Shuqing 
 Wang Weili 
 Bai Jianming 
 Zhao Peiju 
 Tian Guozhong 
 An Hongxin 
 Wang hong 

Copyright(C)2012-2013 JIAMUSI UNIVERSITY All Rights Reserved Bestviewed by 1024×768 IE5.5+ >